arrow_upward

Rozliczenia wewnątrz konsorcjum bez VAT

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 1685/20, zajął stanowisko zgodnie, z którym w przypadku braku wzajemnych świadczeń między członkami konsorcjum, rozliczenia pomiędzy nimi mają charakter wewnętrzny, zaś okoliczność, że członkowie i lider zachowują odrębny status podatników podatku od towarów i usług nie powoduje, że dochodzi […]

 zobacz więcej

Cyfryzacja procedur budowlanych

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego celem przyśpieszenia i uproszczenia inwestorom przeprowadzenia postępowania administracyjno-budowlanego umożliwił składanie niektórych wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl). Wnioski, które możemy składać elektronicznie: wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy, wniosek o legalizację, zgłoszenie robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu […]

 zobacz więcej

Projekt regulacji franczyzy de lege ferenda

Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje wnioski z raportu dotyczącego franczyzy opracowanego przez dr hab. Rafała Adamus, prof. Uniwersytetu Opolskiego. Na jego bazie miałyby powstać regulacje prawne dotyczące franczyzy. Zmiany proponowane w raporcie to między innymi: uregulowanie umowy franczyzy w Kodeksie cywilnym, w tym w szczególności: a. brak możliwości pobierania wynagrodzenia wstępnego w kwocie wyższej niż wynagrodzenie za […]

 zobacz więcej
 
markunread
call